Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Αρχική / Εταιρεία

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1983 με αντικείμενο τις Μεταφορές & Ανυψώσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το Εξωτερικό.


Από το 1983 μέχρι σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο με την σημερινή της ονομασία “ΧΑΡΒΑΛΑΣ  ΓΕΡΑΝΟΙ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ”, αφού εκτελεί με απόλυτη επιτυχία εκατοντάδες εργασίες στον ευρύτερο ελληνικό γεωγραφικό χώρο για ένα μεγάλο φάσμα πελατών: Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες, Βιομηχανίες, Διυλιστήρια, Γαλακτοβιομηχανίες κ.α.

Η αξιόπιστη υλοποίηση του έργου μας προσθέτουν στον κατάλογο των πελατών μας τακτικά αύξηση του αριθμού των εταιρειών – εντολέων με έδρα το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η εμπειρία μας ως φυσική συνέπεια των πολύπλοκων εργασιών, των οποίων φέραμε σε πέρας, αλλά και η απόλυτη διάθεση μας να προτείνουμε λύσεις ως βασικό στοιχείο του επαγγελματισμού μας, έχουν σαν αποτέλεσμα την υλοποίηση του έργου στη βάση των δύο κύριων παραμέτρων, οι οποίες είναι:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η εταιρεία μας απασχολεί πλήθος στελεχών.


Οι οδηγοί και χειριστές μας, οι οποίοι διακρίνονται για την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση, διαθέτουν -χωρίς εξαίρεση- όλα τα ουσιώδη από το νόμο πιστοποιητικά.

Το δυναμικό υλικό της εταιρείας, όπως αυτό κατηγοριοποιείται στην παρουσίαση, είναι ασφαλισμένο, σε άριστη κατάσταση και διαθέτει πιστοποιητικά καλής λειτουργίας.

” Όσο πιο δύσκολο είναι το έργο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση. “

© 2020 charvalas: cranes & special transport | all rights reserved | designed by Circus Design Studio | developed by Puppets